ประกาศผลด่วน สรุปลำดับและผลโหวต โดย 48.in.th

# 1

วาตานาเบะ มายุ

2.97 % Votes


Vote +1

Comments

ผลโหวตด่วน การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในไทย

1-Week Preliminary Results
ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2016 (รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 สัปดาห์)
แสดงความคิดเห็นของคุณ


# 2

ชิมาซากิ ฮารุกะ

2.20 % Votes

Vote +1

Comments

# 3

มิยาวากิ ซากุระ

1.63 % Votes

Vote +1

Comments

# 4

คาโต้ มินามิ

1.35 % Votes

Vote +1

Comments

# 5

คาชิวากิ ยูกิ

1.06 % Votes

Vote +1

Comments

# 6

คิตากาวะ เรียวฮะ

1.04 % Votes

Vote +1

Comments

# 7

มัตสึอิ จูรินะ

1.01 % Votes

Vote +1

Comments

# 8

ยามาโมโตะ ซายากะ

0.95 % Votes

Vote +1

Comments

# 9

คิตาฮาระ ริเอะ

0.76 % Votes

Vote +1

Comments

# 10

โคจิมะ ฮารุนะ

0.38 % Votes

Vote +1

Comments

# 11

ยามากุจิ มาโฮ

0.37 % Votes

Vote +1

Comments

# 12

ยามาดะ นานามิ

0.36 % Votes

Vote +1

Comments

# 13

โยโกยามะ ยุย

0.34 % Votes

Vote +1

Comments

# 14

ซูโต้ ริริกะ

0.34 % Votes

Vote +1

Comments

# 15

โอชิมะ เรียวกะ

0.34 % Votes

Vote +1

Comments

# 16

โคดามะ ฮารุกะ

0.33 % Votes

Vote +1

Comments

# 17

ซาชิฮาระ ริโนะ

0.31 % Votes

Vote +1

Comments

# 18

โอคาดะ นานะ

0.31 % Votes

Vote +1

Comments

# 19

คาโตะ เรนะ

0.28 % Votes

Vote +1

Comments

# 20

อิริยามะ อันนะ

0.27 % Votes

Vote +1

Comments

# 21

โอวาดะ นานะ

0.27 % Votes

Vote +1

Comments

# 22

ทาชิมะ เมรุ

0.26 % Votes

Vote +1

Comments

# 23

โคจิมะ มาโกะ

0.25 % Votes

Vote +1

Comments

# 24

มิเนกิชิ มินามิ

0.25 % Votes

Vote +1

Comments

# 25

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

0.22 % Votes

Vote +1

Comments

# 26

โนจิมะ คาโนะ

0.21 % Votes

Vote +1

Comments

# 27

มุโตะ โทมุ

0.21 % Votes

Vote +1

Comments

# 28

ทาคาฮาชิ จูริ

0.21 % Votes

Vote +1

Comments

# 29

สุดะ อาการิ

0.20 % Votes

Vote +1

Comments

# 30

คิซากิ ยูริอะ

0.19 % Votes

Vote +1

Comments

# 31

โอกุริ ยุย

0.18 % Votes

Vote +1

Comments

# 32

ทานากะ นัตสึมิ

0.17 % Votes

Vote +1

Comments

# 33

ทะนิคาวะ ฮิจิริ

0.16 % Votes

Vote +1

Comments

# 34

โกโต้ โมเอะ

0.15 % Votes

Vote +1

Comments

# 35

นิชิโนะ มิกิ

0.15 % Votes

Vote +1

Comments

# 36

ซาซากิ ยูคาริ

0.14 % Votes

Vote +1

Comments

# 37

ยาบุกิ นาโกะ

0.14 % Votes

Vote +1

Comments

# 38

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

0.14 % Votes

Vote +1

Comments

# 39

โอโมริ มิยู

0.13 % Votes

Vote +1

Comments

# 40

นิชิกาตะ มารินะ

0.13 % Votes

Vote +1

Comments

# 41

โชว คุเรนะ

0.12 % Votes

Vote +1

Comments

# 42

ชิโรมะ มิรุ

0.12 % Votes

Vote +1

Comments

# 43

ชิตาโอะ มิอุ

0.12 % Votes

Vote +1

Comments

# 44

ทานิกุจิ เมกุ

0.12 % Votes

Vote +1

Comments

# 45

ฟุจิเอะ เรย์นะ

0.11 % Votes

Vote +1

Comments

# 46

ทานากะ มิคุ

0.11 % Votes

Vote +1

Comments

# 47

โทโมนากะ มิโอะ

0.10 % Votes

Vote +1

Comments

# 48

ฮนมะ ฮินาตะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 49

ฮะชิโมโตะ ฮารุนะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 50

ทาโนะ อายากะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 51

มุราชิเกะ อันนะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 52

ฟุรุฮาตะ นาโอะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 53

มุไคจิ มิอง

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 54

ชิมาดะ ฮารุกะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 55

ทาโนะ ยูกะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 56

โอตะ ยูริ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 57

อิจิคาวะ มิโอริ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 58

ทาคาคุระ โมเอกะ

0.09 % Votes

Vote +1

Comments

# 59

โคจิมะ นัตสึกิ

0.08 % Votes

Vote +1

Comments

# 60

โยโกยามะ ยุย

0.07 % Votes

Vote +1

Comments

# 61

ยามาดะ โนเอะ

0.07 % Votes

Vote +1

Comments

# 62

ฮอนดะ ฮิโตมิ

0.07 % Votes

Vote +1

Comments

# 63

ยากุระ ฟูโกะ

0.07 % Votes

Vote +1

Comments

# 64

โมริยาสุ มาโดกะ

0.06 % Votes

Vote +1

Comments
แสดงความคิดเห็นของคุณได้ด้านล่างนี้
>>> แสดงความคิดเห็นของคุณ