สรุปลำดับและผลโหวต โดย 48.in.th [English Version]

# 1

วาตานาเบะ มายุ

3,508 vote


12.81 % 6.88 P

Comments

ผลโหวตจากการรวมคะแนนโหวต ทั้งสิ้น 27,395 คะแนนโหวต

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2016 (รวมทั้งสิ้น ~32 วัน)
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ตรวจสอบผู้ได้รับรางวัลโค้ดโหวตเลือกตั้ง

# 2

ชิมาซากิ ฮารุกะ

2,423 vote

8.84 % 6.69 P

Comments

# 3

มิยาวากิ ซากุระ

2,169 vote

7.92 % 6.61 P

Comments

# 4

คาโต้ มินามิ

1,663 vote

6.07 % 12.89 P

Comments

# 5

คาชิวากิ ยูกิ

1,218 vote

4.45 % 5.54 P

Comments

# 6

มัตสึอิ จูรินะ

981 vote

3.58 % 6.81 P

Comments

# 7

โอวาดะ นานะ

735 vote

2.68 % 9.67 P

Comments

# 8

ยามาโมโตะ ซายากะ

550 vote

2.01 % 5.45 P

Comments

# 9

โอชิมะ เรียวกะ

543 vote

1.98 % 27.15 P

Comments

# 10

คิตากาวะ เรียวฮะ

534 vote

1.95 % 15.26 P

Comments

# 11

โอคาดะ นานะ

466 vote

1.70 % 11.10 P

Comments

# 12

โยโกยามะ ยุย

424 vote

1.55 % 16.96 P

Comments

# 13

ซาชิฮาระ ริโนะ

405 vote

1.48 % 5.40 P

Comments

# 14

โยโกยามะ ยุย

387 vote

1.41 % 6.14 P

Comments

# 15

คามิมูระ อายูกะ

379 vote

1.38 % 19.95 P

Comments

# 16

โคจิมะ ฮารุนะ

359 vote

1.31 % 3.90 P

Comments

# 17

ยามาดะ นานามิ

353 vote

1.29 % 6.09 P

Comments

# 18

โคดามะ ฮารุกะ

348 vote

1.27 % 5.70 P

Comments

# 19

ฮะชิโมโตะ ฮารุนะ

342 vote

1.25 % 24.43 P

Comments

# 20

ทาชิมะ เมรุ

330 vote

1.20 % 7.50 P

Comments

# 21

คาโตะ เรนะ

325 vote

1.19 % 8.33 P

Comments

# 22

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

320 vote

1.17 % 24.62 P

Comments

# 23

ซูโต้ ริริกะ

312 vote

1.14 % 6.37 P

Comments

# 24

โอโมริ มิยู

307 vote

1.12 % 8.53 P

Comments

# 25

ทานากะ นัตสึมิ

288 vote

1.05 % 9.29 P

Comments

# 26

โคจิมะ มาโกะ

269 vote

0.98 % 6.56 P

Comments

# 27

มิเนกิชิ มินามิ

260 vote

0.95 % 4.13 P

Comments

# 28

คิตาฮาระ ริเอะ

250 vote

0.91 % 6.25 P

Comments

# 29

มุโตะ โทมุ

249 vote

0.91 % 7.32 P

Comments

# 30

โชว คุเรนะ

241 vote

0.88 % 8.61 P

Comments

# 31

อิริยามะ อันนะ

240 vote

0.88 % 7.50 P

Comments

# 32

ทะนิคาวะ ฮิจิริ

238 vote

0.87 % 10.82 P

Comments

# 33

ยามากุจิ มาโฮ

235 vote

0.86 % 4.20 P

Comments

# 34

ชิตาโอะ มิอุ

228 vote

0.83 % 9.91 P

Comments

# 35

ทาคาฮาชิ จูริ

186 vote

0.68 % 3.96 P

Comments

# 36

ฟุรุฮาตะ นาโอะ

185 vote

0.68 % 23.13 P

Comments

# 37

สุดะ อาการิ

181 vote

0.66 % 30.17 P

Comments

# 38

ชิโรมะ มิรุ

165 vote

0.60 % 4.34 P

Comments

# 39

ทานากะ มิคุ

164 vote

0.60 % 6.31 P

Comments

# 40

ฟุจิเอะ เรย์นะ

158 vote

0.58 % 9.29 P

Comments

# 41

มุราชิเกะ อันนะ

158 vote

0.58 % 6.58 P

Comments

# 42

นิชิโนะ มิกิ

145 vote

0.53 % 5.58 P

Comments

# 43

โอกุริ ยุย

145 vote

0.53 % 3.72 P

Comments

# 44

ทาโนะ ยูกะ

139 vote

0.51 % 5.15 P

Comments

# 45

คิซากิ ยูริอะ

135 vote

0.49 % 4.82 P

Comments

# 46

ซุกิยามะ ไอกะ

132 vote

0.48 % 13.20 P

Comments

# 47

โนจิมะ คาโนะ

131 vote

0.48 % 2.47 P

Comments

# 48

โกโต้ โมเอะ

124 vote

0.45 % 4.28 P

Comments

# 49

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

124 vote

0.45 % 5.17 P

Comments

# 50

ทาโนะ อายากะ

124 vote

0.45 % 4.13 P

Comments

# 51

โยโคมิจิ ยูริ

120 vote

0.44 % 8.57 P

Comments

# 52

ยากุระ ฟูโกะ

116 vote

0.42 % 8.29 P

Comments

# 53

ซาคากุจิ นากิสะ

114 vote

0.42 % 6.71 P

Comments

# 54

ฮอนดะ ฮิโตมิ

113 vote

0.41 % 6.28 P

Comments

# 55

ซาซากิ ยูคาริ

106 vote

0.39 % 10.60 P

Comments

# 56

โทโมนากะ มิโอะ

105 vote

0.38 % 6.56 P

Comments

# 57

ยามาดะ โนเอะ

104 vote

0.38 % 2.74 P

Comments

# 58

ยาบุกิ นาโกะ

98 vote

0.36 % 2.97 P

Comments

# 59

คาวาโมโตะ ซายะ

85 vote

0.31 % 3.54 P

Comments

# 60

ทานิกุจิ เมกุ

83 vote

0.30 % 3.19 P

Comments

# 61

ทาคาคุระ โมเอกะ

77 vote

0.28 % 2.14 P

Comments

# 62

นิชิกาตะ มารินะ

71 vote

0.26 % 1.97 P

Comments

# 63

มุไคจิ มิอง

71 vote

0.26 % 2.29 P

Comments

# 64

ทานิ มาริกะ

68 vote

0.25 % 3.78 P

Comments
Senkyo48 Statistics
ผลโหวตนี้เป็นผลโหวตจากผู้ชาย คิดเป็น 46.47 % และจากผู้หญิงคิดเป็น 53.53 %
คนที่ขอโค้ดโหวตมากที่สุด ขอโค้ดไปทั้งสิ้น 63 โค้ด ในระยะเวลา 32 วัน (ขอได้ทุก 20 ช.ม)
จำนวนโค้ดโหวตที่แจกออกไปมีทั้งสิ้น 28,412 โค้ด มี 1,017 โค้ดที่ไม่ได้นำมาโหวต
สมาชิก 48G ที่เปิดให้โหวตมีทั้งสิ้น 386 คน มีสมาชิก 200 คน ที่มีคะแนนโหวต
>>> แสดงความคิดเห็นของคุณ