ประกาศผลด่วน สรุปลำดับและผลโหวต โดย 48.in.th

# 1

ชิมาซากิ ฮารุกะ

13.61 % Votes


Vote +1 2.38 P

Comments

ผลโหวตด่วน การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในไทย

1-Week Preliminary Results
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน - 20 เมษายน 2015 (รวมทั้งสิ้น 1 สัปดาห์)
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์ความทุ่มเทของแฟนคลับ ?

# 2

วาตานาเบะ มายุ

11.36 % Votes

Vote +1 2.73 P

Comments

# 3

ทาคาฮาชิ มินามิ

9.76 % Votes

Vote +1 2.41 P

Comments

# 4

คาชิวากิ ยูกิ

8.09 % Votes

Vote +1 2.53 P

Comments

# 5

มิยาวากิ ซากุระ

6.63 % Votes

Vote +1 2.23 P

Comments

# 6

มัตสึอิ จูรินะ

5.36 % Votes

Vote +1 2.39 P

Comments

# 7

มัตสึอิ เรนะ

4.00 % Votes

Vote +1 2.31 P

Comments

# 8

ซาชิฮาระ ริโนะ

2.62 % Votes

Vote +1 1.98 P

Comments

# 9

โยโกยามะ ยุย

2.35 % Votes

Vote +1 2.72 P

Comments

# 10

มิยาซาวะ ซาเอะ

2.16 % Votes

Vote +1 2.22 P

Comments

# 11

โคจิมะ ฮารุนะ

1.62 % Votes

Vote +1 1.76 P

Comments

# 12

ทาชิมะ เมรุ

1.54 % Votes

Vote +1 2.85 P

Comments

# 13

วาตานาเบะ มิยูกิ

1.54 % Votes

Vote +1 1.78 P

Comments

# 14

โอโมริ มิยู

1.43 % Votes

Vote +1 2.79 P

Comments

# 15

ยามาโมโตะ ซายากะ

1.35 % Votes

Vote +1 1.47 P

Comments

# 16

โคดามะ ฮารุกะ

1.14 % Votes

Vote +1 1.83 P

Comments

# 17

มิเนกิชิ มินามิ

1.05 % Votes

Vote +1 2.17 P

Comments

# 18

ทาคาฮาชิ จูริ

1.00 % Votes

Vote +1 2.47 P

Comments

# 19

ทาโนะ ยูกะ

0.87 % Votes

Vote +1 2.29 P

Comments

# 20

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

0.84 % Votes

Vote +1 2.82 P

Comments

# 21

คิซากิ ยูริอะ

0.76 % Votes

Vote +1 2.33 P

Comments

# 22

โคจิมะ มาโกะ

0.70 % Votes

Vote +1 2.36 P

Comments

# 23

ทานิ มาริกะ

0.68 % Votes

Vote +1 2.27 P

Comments

# 24

โมริยาสุ มาโดกะ

0.68 % Votes

Vote +1 2.27 P

Comments

# 25

อิริยามะ อันนะ

0.65 % Votes

Vote +1 2.67 P

Comments

# 26

โอคาดะ นานะ

0.65 % Votes

Vote +1 1.60 P

Comments

# 27

อิวาตะ คาเรน

0.60 % Votes

Vote +1 2.44 P

Comments

# 28

โทโมนากะ มิโอะ

0.60 % Votes

Vote +1 2.00 P

Comments

# 29

คาวาเอย์ รินะ

0.60 % Votes

Vote +1 2.00 P

Comments

# 30

มุราชิเกะ อันนะ

0.57 % Votes

Vote +1 1.40 P

Comments

# 31

คาวาโมโตะ ซายะ

0.57 % Votes

Vote +1 3.50 P

Comments

# 32

มาเอดะ อามิ

0.54 % Votes

Vote +1 3.33 P

Comments

# 33

มุโตะ โทมุ

0.54 % Votes

Vote +1 3.33 P

Comments

# 34

ยากุระ ฟูโกะ

0.49 % Votes

Vote +1 2.00 P

Comments

# 35

สุดะ อาการิ

0.49 % Votes

Vote +1 2.57 P

Comments

# 36

อานาอิ จิฮิโระ

0.46 % Votes

Vote +1 2.43 P

Comments

# 37

โอวาดะ นานะ

0.46 % Votes

Vote +1 1.70 P

Comments

# 38

ทานากะ นัตสึมิ

0.46 % Votes

Vote +1 2.43 P

Comments

# 39

อิจิคาวะ มิโอริ

0.46 % Votes

Vote +1 4.25 P

Comments

# 40

โอกุริ ยุย

0.43 % Votes

Vote +1 2.29 P

Comments

# 41

นิชิโนะ มิกิ

0.43 % Votes

Vote +1 2.00 P

Comments

# 42

ไอกาสะ โมเอะ

0.41 % Votes

Vote +1 2.50 P

Comments

# 43

อุเมดะ อายากะ

0.38 % Votes

Vote +1 2.33 P

Comments

# 44

ยามาดะ นานามิ

0.35 % Votes

Vote +1 2.60 P

Comments

# 45

ยาบุกิ นาโกะ

0.35 % Votes

Vote +1 1.08 P

Comments

# 46

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

0.35 % Votes

Vote +1 4.33 P

Comments

# 47

ทะนิคาวะ ฮิจิริ

0.35 % Votes

Vote +1 2.60 P

Comments

# 48

โอคาดะ คันนะ

0.32 % Votes

Vote +1 4.00 P

Comments

# 49

ซูโต้ ริริกะ

0.32 % Votes

Vote +1 3.00 P

Comments

# 50

ทาเคอุจิ มิยู

0.32 % Votes

Vote +1 2.40 P

Comments

# 51

ฟุจิเอะ เรย์นะ

0.30 % Votes

Vote +1 2.75 P

Comments

# 52

ซาซากิ ยูคาริ

0.30 % Votes

Vote +1 1.38 P

Comments

# 53

ชิโรมะ มิรุ

0.27 % Votes

Vote +1 2.00 P

Comments

# 54

โมกิ ชิโนบุ

0.24 % Votes

Vote +1 4.50 P

Comments

# 55

โอตะ ไอกะ

0.24 % Votes

Vote +1 1.80 P

Comments

# 56

โคมิยามะ ฮารุกะ

0.24 % Votes

Vote +1 3.00 P

Comments

# 57

โมโตมุระ อาโออิ

0.22 % Votes

Vote +1 1.33 P

Comments

# 58

คาโตะ เรนะ

0.22 % Votes

Vote +1 2.67 P

Comments

# 59

มุไคจิ มิอง

0.22 % Votes

Vote +1 1.60 P

Comments

# 60

ทานากะ มิคุ

0.22 % Votes

Vote +1 2.67 P

Comments

# 61

คิตากาวะ เรียวฮะ

0.22 % Votes

Vote +1 2.00 P

Comments

# 62

โคจิมะ นัตสึกิ

0.19 % Votes

Vote +1 7.00 P

Comments

# 63

ทาคายานากิ อากาเนะ

0.19 % Votes

Vote +1 1.75 P

Comments

# 64

นาคาโนะ อิคุมิ

0.16 % Votes

Vote +1 3.00 P

Comments
ค่าสัมประสิทธิ์ความทุ่มเทของแฟนคลับ (Devotion Power)
คือค่าตัวเลขที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของแฟนคลับที่โหวตให้กับเมมเบอร์คนนั้นๆ ยิ่งมีตัวเลขมากหมายถึงมีแฟนคลับกลับมาโหวตซ้ำให้กับเมมเบอร์คนนั้นเป็นประจำในทุกๆวัน