สรุปลำดับและผลโหวต โดย 48.in.th [English Version]

# 1

วาตานาเบะ มายุ

3,537 vote


18.05 % 7.22 P

Comments

ผลโหวตจากการรวมคะแนนโหวต ทั้งสิ้น 19,595 คะแนนโหวต

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2015 (รวมทั้งสิ้น ~33 วัน)
แสดงความคิดเห็นของคุณ

ตรวจสอบผู้ได้รับรางวัลโค้ดโหวตเลือกตั้ง

# 2

ชิมาซากิ ฮารุกะ

1,863 vote

9.51 % 6.65 P

Comments

# 3

ทาคาฮาชิ มินามิ

1,734 vote

8.85 % 6.45 P

Comments

# 4

คาชิวากิ ยูกิ

1,413 vote

7.21 % 6.86 P

Comments

# 5

มิยาวากิ ซากุระ

1,153 vote

5.88 % 5.79 P

Comments

# 6

มัตสึอิ จูรินะ

891 vote

4.55 % 6.70 P

Comments

# 7

มิยาซาวะ ซาเอะ

717 vote

3.66 % 10.70 P

Comments

# 8

มัตสึอิ เรนะ

566 vote

2.89 % 4.22 P

Comments

# 9

โยโกยามะ ยุย

497 vote

2.54 % 8.88 P

Comments

# 10

โอโมริ มิยู

408 vote

2.08 % 12.36 P

Comments

# 11

โคจิมะ ฮารุนะ

391 vote

2.00 % 4.55 P

Comments

# 12

ทาชิมะ เมรุ

339 vote

1.73 % 8.48 P

Comments

# 13

ยามาโมโตะ ซายากะ

318 vote

1.62 % 3.31 P

Comments

# 14

ซาชิฮาระ ริโนะ

281 vote

1.43 % 4.53 P

Comments

# 15

วาตานาเบะ มิยูกิ

269 vote

1.37 % 4.64 P

Comments

# 16

ทาคาฮาชิ จูริ

233 vote

1.19 % 7.28 P

Comments

# 17

มิเนกิชิ มินามิ

203 vote

1.04 % 5.08 P

Comments

# 18

คิตากาวะ เรียวฮะ

200 vote

1.02 % 10.53 P

Comments

# 19

โคดามะ ฮารุกะ

195 vote

1.00 % 6.50 P

Comments

# 20

โคจิมะ มาโกะ

184 vote

0.94 % 7.08 P

Comments

# 21

อิวาตะ คาเรน

179 vote

0.91 % 9.42 P

Comments

# 22

ทาเคอุจิ มิยู

154 vote

0.79 % 9.63 P

Comments

# 23

มุโตะ โทมุ

146 vote

0.75 % 9.13 P

Comments

# 24

ทาโนะ ยูกะ

145 vote

0.74 % 7.25 P

Comments

# 25

ทานิ มาริกะ

138 vote

0.70 % 7.26 P

Comments

# 26

ไอกาสะ โมเอะ

137 vote

0.70 % 12.45 P

Comments

# 27

คิซากิ ยูริอะ

123 vote

0.63 % 5.86 P

Comments

# 28

ยามาดะ นานามิ

106 vote

0.54 % 6.63 P

Comments

# 29

ยากุระ ฟูโกะ

103 vote

0.53 % 7.92 P

Comments

# 30

มาเอดะ อามิ

102 vote

0.52 % 11.33 P

Comments

# 31

โอคาดะ นานะ

100 vote

0.51 % 3.85 P

Comments

# 32

ทานากะ นัตสึมิ

96 vote

0.49 % 8.00 P

Comments

# 33

อานาอิ จิฮิโระ

95 vote

0.48 % 5.59 P

Comments

# 34

คาโตะ เรนะ

94 vote

0.48 % 7.23 P

Comments

# 35

คาวาเอย์ รินะ

91 vote

0.46 % 4.55 P

Comments

# 36

ซูโต้ ริริกะ

90 vote

0.46 % 8.18 P

Comments

# 37

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

90 vote

0.46 % 3.75 P

Comments

# 38

โมริยาสุ มาโดกะ

83 vote

0.42 % 4.37 P

Comments

# 39

อิริยามะ อันนะ

78 vote

0.40 % 4.59 P

Comments

# 40

ฟุจิเอะ เรย์นะ

76 vote

0.39 % 12.67 P

Comments

# 41

โอตะ ไอกะ

73 vote

0.37 % 5.62 P

Comments

# 42

โอวาดะ นานะ

72 vote

0.37 % 3.79 P

Comments

# 43

ซาซากิ ยูคาริ

72 vote

0.37 % 5.14 P

Comments

# 44

ทานากะ มิคุ

69 vote

0.35 % 5.75 P

Comments

# 45

โทโมนากะ มิโอะ

67 vote

0.34 % 3.94 P

Comments

# 46

คอนโดะ รินะ

65 vote

0.33 % 9.29 P

Comments

# 47

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

63 vote

0.32 % 10.50 P

Comments

# 48

สุดะ อาการิ

63 vote

0.32 % 5.73 P

Comments

# 49

มุราชิเกะ อันนะ

62 vote

0.32 % 2.95 P

Comments

# 50

นิชิโนะ มิกิ

62 vote

0.32 % 6.89 P

Comments

# 51

อิจิคาวะ มิโอริ

60 vote

0.31 % 6.67 P

Comments

# 52

ทะนิคาวะ ฮิจิริ

59 vote

0.30 % 5.90 P

Comments

# 53

อุเมดะ อายากะ

54 vote

0.28 % 6.00 P

Comments

# 54

โอคาดะ คันนะ

49 vote

0.25 % 7.00 P

Comments

# 55

โกโดะ ซากิ

48 vote

0.24 % 24.00 P

Comments

# 56

ทาคายานากิ อากาเนะ

47 vote

0.24 % 5.88 P

Comments

# 57

โมโตมุระ อาโออิ

46 vote

0.23 % 3.83 P

Comments

# 58

ยาบุกิ นาโกะ

44 vote

0.22 % 2.10 P

Comments

# 59

ซาคากุจิ นากิสะ

44 vote

0.22 % 6.29 P

Comments

# 60

นาคาโนะ อิคุมิ

43 vote

0.22 % 7.17 P

Comments

# 61

โคจิมะ นัตสึกิ

42 vote

0.21 % 42.00 P

Comments

# 62

มุไคจิ มิอง

39 vote

0.20 % 3.90 P

Comments

# 63

คาวาโมโตะ ซายะ

39 vote

0.20 % 3.90 P

Comments

# 64

โกโต้ โมเอะ

33 vote

0.17 % 8.25 P

Comments
ค่าสัมประสิทธิ์ความทุ่มเทของแฟนคลับ (Devotion Power)
คือค่าตัวเลขที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของแฟนคลับที่โหวตให้กับเมมเบอร์คนนั้นๆ ยิ่งมีตัวเลขมากหมายถึงมีแฟนคลับกลับมาโหวตซ้ำให้กับเมมเบอร์คนนั้นเป็นประจำในทุกๆวัน
Senkyo48 Statistics
ผลโหวตนี้เป็นผลโหวตจากผู้ชาย คิดเป็น 42.6 % และจากผู้หญิงคิดเป็น 57.4 %
คนที่ขอโค้ดโหวตมากที่สุด ขอโค้ดไปทั้งสิ้น 43 โค้ด ในระยะเวลา 33 วัน (ขอได้ทุก 20 ช.ม และทุก 4 ช.ม ใน 3 วันสุดท้าย)
จำนวนโค้ดโหวตที่แจกออกไปมีทั้งสิ้น 20,381 โค้ด มี 786 โค้ดโหวตที่ไม่ได้นำมาใช้
สมาชิก 48G ที่เปิดให้โหวตมีทั้งสิ้น 278 คน มี 126 คน ที่ไม่มีคะแนนโหวต
สัญญาอนุญาตและการนำข้อมูลนำไปใช้ (Data License Agreement)
ข้อมูลการโหวตในเว็บไซต์ อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างอิงที่มาและไม่ใช้เพื่อการค้า ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons BY-NC 3.0
หากต้องการนำไปใช้เพื่อการค้า อ้างถึง ตีพิมพ์ หรือหากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ info@48.in.th