ประกาศผลด่วน ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2014

# 1

วาตานาเบะ มายุ

13.33 % Voted


Vote +1 Wiki 48

Comments

ผลโหวตด่วน จากการเก็บผลโหวตครั้งแรก 3 สัปดาห์

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2014 - 30 เมษายน 2014
แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลโหวตนี้

ดูผลโหวตด่วนครั้งที่ 1

# 2

ชิมาซากิ ฮารุกะ

12.15 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 3

คาชิวากิ ยูกิ

8.77 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 4

มัตสึอิ จูรินะ

6.33 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 5

ทาคาฮาชิ มินามิ

6.01 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 6

โคจิมะ ฮารุนะ

4.55 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 7

มัตสึอิ เรนะ

4.18 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 8

มิยาวากิ ซากุระ

3.49 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 9

โอชิมะ ยูโกะ

2.54 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 10

โยโกยามะ ยุย

2.07 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 11

ทาชิมะ เมรุ

1.57 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 12

วาตานาเบะ มิยูกิ

1.44 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 13

ยามาโมโตะ ซายากะ

1.38 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 14

โอโมริ มิยู

1.31 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 15

โอคาดะ นานะ

1.24 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 16

คาวาเอย์ รินะ

1.20 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 17

มิยาซาวะ ซาเอะ

1.17 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 18

อิริยามะ อันนะ

1.14 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 19

มิเนกิชิ มินามิ

1.05 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 20

ซาชิฮาระ ริโนะ

1.03 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 21

โทโมนากะ มิโอะ

1.02 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 22

อิวาตะ คาเรน

0.93 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 23

มุราชิเกะ อันนะ

0.90 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 24

ทาคาฮาชิ จูริ

0.89 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 25

โคดามะ ฮารุกะ

0.89 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 26

โอตะ ไอกะ

0.77 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 27

ทาคาโจ อากิ

0.75 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 28

อิโคมะ รินะ

0.72 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 29

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

0.68 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 30

อากิโยชิ ยูกะ

0.68 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 31

คาโตะ เรนะ

0.68 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 32

อิจิคาวะ มิโอริ

0.67 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 33

ทานากะ นัตสึมิ

0.66 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 34

ยากุระ ฟูโกะ

0.63 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 35

โคจิมะ มาโกะ

0.59 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 36

คิซากิ ยูริอะ

0.54 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 37

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

0.54 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 38

มาเอดะ อามิ

0.47 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 39

ฟุจิเอะ เรย์นะ

0.46 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 40

โมโตมุระ อาโออิ

0.40 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 41

คิตากาวะ เรียวฮะ

0.39 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 42

โคมิยามะ ฮารุกะ

0.38 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 43

โจนิชิ เคย์

0.35 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 44

ยามาอุจิ ซุซุรัน

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 45

คิโมโตะ คานอน

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 46

ฟุรุฮาตะ นาโอะ

0.33 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 47

คิคุจิ อายากะ

0.33 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 48

โอวาดะ นานะ

0.30 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 49

สุดะ อาการิ

0.30 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 50

ไอกาสะ โมเอะ

0.30 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 51

มุโตะ โทมุ

0.29 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 52

คอนโดะ รินะ

0.29 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 53

อิวาสะ มิซากิ

0.26 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 54

นากาโอะ มาริยะ

0.26 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 55

โอบะ มินะ

0.26 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 56

ชิโรมะ มิรุ

0.26 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 57

โอชิมะ เรียวกะ

0.25 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 58

ทานากะ มิคุ

0.25 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 59

ทาคายานากิ อากาเนะ

0.23 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 60

ซาซากิ ยูคาริ

0.22 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 61

นากานิชิ ยูกะ

0.21 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 62

อานาอิ จิฮิโระ

0.20 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 63

อิชิดะ ฮารุกะ

0.19 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 64

ยาบุกิ นาโกะ

0.19 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments
>>> แสดงความคิดเห็นของคุณ