ประกาศผลด่วน ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2014

# 1

ชิมาซากิ ฮารุกะ

12.13 % Voted


Vote +1 Wiki 48

Comments

ผลโหวตด่วน จากการเก็บผลโหวตครั้งแรก 1 สัปดาห์

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2014 - 14 เมษายน 2014
แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลโหวตนี้

# 2

วาตานาเบะ มายุ

11.42 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 3

คาชิวากิ ยูกิ

9.91 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 4

ทาคาฮาชิ มินามิ

6.40 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 5

มัตสึอิ จูรินะ

5.87 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 6

โคจิมะ ฮารุนะ

4.11 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 7

มัตสึอิ เรนะ

3.49 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 8

มิยาวากิ ซากุระ

3.49 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 9

โอชิมะ ยูโกะ

3.29 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 10

โยโกยามะ ยุย

2.10 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 11

ทาชิมะ เมรุ

1.92 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 12

ยามาโมโตะ ซายากะ

1.83 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 13

โอคาดะ นานะ

1.62 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 14

มุราชิเกะ อันนะ

1.26 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 15

ซาชิฮาระ ริโนะ

1.19 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 16

โทโมนากะ มิโอะ

1.16 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 17

คิซากิ ยูริอะ

1.14 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 18

คาวาเอย์ รินะ

1.10 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 19

วาตานาเบะ มิยูกิ

1.07 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 20

อิโคมะ รินะ

1.05 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 21

มิยาซาวะ ซาเอะ

1.01 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 22

โคดามะ ฮารุกะ

0.96 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 23

อิริยามะ อันนะ

0.94 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 24

อิวาตะ คาเรน

0.87 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 25

ทาคาฮาชิ จูริ

0.87 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 26

โอตะ ไอกะ

0.82 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 27

ทาคาโจ อากิ

0.78 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 28

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

0.75 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 29

โอโมริ มิยู

0.73 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 30

อิจิคาวะ มิโอริ

0.69 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 31

มิเนกิชิ มินามิ

0.69 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 32

ทานากะ นัตสึมิ

0.62 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 33

คาโตะ เรนะ

0.59 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 34

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

0.57 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 35

โมโตมุระ อาโออิ

0.55 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 36

โอบะ มินะ

0.53 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 37

ยากุระ ฟูโกะ

0.48 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 38

อากิโยชิ ยูกะ

0.46 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 39

ยามาอุจิ ซุซุรัน

0.43 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 40

มุโตะ โทมุ

0.41 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 41

มาเอดะ อามิ

0.39 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 42

คิคุจิ อายากะ

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 43

โจนิชิ เคย์

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 44

ไอกาสะ โมเอะ

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 45

โคจิมะ มาโกะ

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 46

คิตากาวะ เรียวฮะ

0.34 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 47

สุดะ อาการิ

0.32 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 48

คิโมโตะ คานอน

0.32 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 49

ซาซากิ ยูคาริ

0.32 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 50

ฮิราตะ รินะ

0.32 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 51

โอวาดะ นานะ

0.30 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 52

ฟุรุฮาตะ นาโอะ

0.30 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 53

โมริยาสุ มาโดกะ

0.30 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 54

นากาโอะ มาริยะ

0.27 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 55

อิชิดะ ฮารุกะ

0.27 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 56

โอชิมะ เรียวกะ

0.25 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 57

ทาโนะ ยูกะ

0.25 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 58

ยาบุกิ นาโกะ

0.25 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 59

ทานากะ มิคุ

0.23 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 60

โคมิยามะ ฮารุกะ

0.21 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 61

ฟุจิเอะ เรย์นะ

0.21 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 62

นากานิชิ ยูกะ

0.21 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 63

อานาอิ จิฮิโระ

0.21 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments

# 64

อุเอกิ นาโอะ

0.21 % Voted

Vote +1 Wiki 48

Comments
>>> แสดงความคิดเห็นของคุณ