สรุปลำดับและผลโหวต โดย 48.in.th

# 1

วาตานาเบะ มายุ

2,932 Voted


Vote +1 Wiki 48

Comments

ผลโหวตจากการรวมคะแนนโหวต ทั้งสิ้น 21,416 คะแนนโหวต

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2014 - 17 พฤษภาคม 2014 (รวมทั้งสิ้น ~40 วัน)
ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณ

ตรวจสอบผู้ได้รับรางวัลโค้ดโหวตเลือกตั้ง

# 2

ชิมาซากิ ฮารุกะ

2,808 Voted

13.11 % Wiki 48

Comments

# 3

คาชิวากิ ยูกิ

1,788 Voted

8.35 % Wiki 48

Comments

# 4

มัตสึอิ จูรินะ

1,261 Voted

5.89 % Wiki 48

Comments

# 5

ทาคาฮาชิ มินามิ

1,248 Voted

5.83 % Wiki 48

Comments

# 6

โคจิมะ ฮารุนะ

980 Voted

4.58 % Wiki 48

Comments

# 7

มัตสึอิ เรนะ

879 Voted

4.10 % Wiki 48

Comments

# 8

มิยาวากิ ซากุระ

763 Voted

3.56 % Wiki 48

Comments

# 9

โอชิมะ ยูโกะ

437 Voted

2.04 % Wiki 48

Comments

# 10

โยโกยามะ ยุย

411 Voted

1.92 % Wiki 48

Comments

# 11

ทาชิมะ เมรุ

372 Voted

1.74 % Wiki 48

Comments

# 12

วาตานาเบะ มิยูกิ

367 Voted

1.71 % Wiki 48

Comments

# 13

โอโมริ มิยู

325 Voted

1.52 % Wiki 48

Comments

# 14

ยามาโมโตะ ซายากะ

294 Voted

1.37 % Wiki 48

Comments

# 15

มิยาซาวะ ซาเอะ

272 Voted

1.27 % Wiki 48

Comments

# 16

อิริยามะ อันนะ

254 Voted

1.19 % Wiki 48

Comments

# 17

โทโมนากะ มิโอะ

253 Voted

1.18 % Wiki 48

Comments

# 18

มิเนกิชิ มินามิ

246 Voted

1.15 % Wiki 48

Comments

# 19

โอคาดะ นานะ

246 Voted

1.15 % Wiki 48

Comments

# 20

ซาชิฮาระ ริโนะ

224 Voted

1.05 % Wiki 48

Comments

# 21

คาวาเอย์ รินะ

209 Voted

0.98 % Wiki 48

Comments

# 22

มุราชิเกะ อันนะ

200 Voted

0.93 % Wiki 48

Comments

# 23

โคดามะ ฮารุกะ

189 Voted

0.88 % Wiki 48

Comments

# 24

ทาคาฮาชิ จูริ

187 Voted

0.87 % Wiki 48

Comments

# 25

อิวาตะ คาเรน

184 Voted

0.86 % Wiki 48

Comments

# 26

อากิโยชิ ยูกะ

174 Voted

0.81 % Wiki 48

Comments

# 27

โอตะ ไอกะ

163 Voted

0.76 % Wiki 48

Comments

# 28

โคจิมะ มาโกะ

163 Voted

0.76 % Wiki 48

Comments

# 29

ยากุระ ฟูโกะ

138 Voted

0.64 % Wiki 48

Comments

# 30

อิโคมะ รินะ

134 Voted

0.63 % Wiki 48

Comments

# 31

อิจิคาวะ มิโอริ

132 Voted

0.62 % Wiki 48

Comments

# 32

ฟุจิเอะ เรย์นะ

131 Voted

0.61 % Wiki 48

Comments

# 33

ทานากะ นัตสึมิ

130 Voted

0.61 % Wiki 48

Comments

# 34

ทาคาโจ อากิ

130 Voted

0.61 % Wiki 48

Comments

# 35

คาโตะ เรนะ

121 Voted

0.56 % Wiki 48

Comments

# 36

อิวาตาเตะ ซาโฮะ

119 Voted

0.56 % Wiki 48

Comments

# 37

ซาซากิ ยูคาริ

104 Voted

0.49 % Wiki 48

Comments

# 38

มัตสึโอกะ นัตสึมิ

103 Voted

0.48 % Wiki 48

Comments

# 39

คิซากิ ยูริอะ

95 Voted

0.44 % Wiki 48

Comments

# 40

โมโตมุระ อาโออิ

94 Voted

0.44 % Wiki 48

Comments

# 41

คิตากาวะ เรียวฮะ

91 Voted

0.42 % Wiki 48

Comments

# 42

โคมิยามะ ฮารุกะ

87 Voted

0.41 % Wiki 48

Comments

# 43

ไอกาสะ โมเอะ

86 Voted

0.40 % Wiki 48

Comments

# 44

ฟุรุฮาตะ นาโอะ

81 Voted

0.38 % Wiki 48

Comments

# 45

มาเอดะ อามิ

78 Voted

0.36 % Wiki 48

Comments

# 46

คิคุจิ อายากะ

72 Voted

0.34 % Wiki 48

Comments

# 47

ชิโรมะ มิรุ

66 Voted

0.31 % Wiki 48

Comments

# 48

อิวาสะ มิซากิ

63 Voted

0.29 % Wiki 48

Comments

# 49

ยามาอุจิ ซุซุรัน

63 Voted

0.29 % Wiki 48

Comments

# 50

สุดะ อาการิ

63 Voted

0.29 % Wiki 48

Comments

# 51

โอบะ มินะ

62 Voted

0.29 % Wiki 48

Comments

# 52

ยามาโมโตะ มาโอะ

60 Voted

0.28 % Wiki 48

Comments

# 53

มุโตะ โทมุ

59 Voted

0.28 % Wiki 48

Comments

# 54

ทานากะ มิคุ

58 Voted

0.27 % Wiki 48

Comments

# 55

โจนิชิ เคย์

56 Voted

0.26 % Wiki 48

Comments

# 56

โอวาดะ นานะ

54 Voted

0.25 % Wiki 48

Comments

# 57

โอชิมะ เรียวกะ

52 Voted

0.24 % Wiki 48

Comments

# 58

ทาคายานากิ อากาเนะ

51 Voted

0.24 % Wiki 48

Comments

# 59

คอนโดะ รินะ

50 Voted

0.23 % Wiki 48

Comments

# 60

คิโมโตะ คานอน

49 Voted

0.23 % Wiki 48

Comments

# 61

นากาโอะ มาริยะ

48 Voted

0.22 % Wiki 48

Comments

# 62

นิชิโนะ มิกิ

46 Voted

0.21 % Wiki 48

Comments

# 63

นากานิชิ ยูกะ

44 Voted

0.21 % Wiki 48

Comments

# 64

ยาบุกิ นาโกะ

42 Voted

0.20 % Wiki 48

Comments

# 65

อุเอกิ นาโอะ

35 Voted

0.16 % Wiki 48

Comments

# 66

อิชิดะ ฮารุกะ

32 Voted

0.15 % Wiki 48

Comments

# 67

คุมาซาวะ เซรินะ

32 Voted

0.15 % Wiki 48

Comments

# 68

อุเมโมโตะ มาโดกะ

31 Voted

0.14 % Wiki 48

Comments

# 69

อานาอิ จิฮิโระ

28 Voted

0.13 % Wiki 48

Comments

# 70

ชิบูยะ นากิสะ

27 Voted

0.13 % Wiki 48

Comments

# 71

ทาเคอุจิ มิยู

26 Voted

0.12 % Wiki 48

Comments

# 72

โมริยาสุ มาโดกะ

26 Voted

0.12 % Wiki 48

Comments

# 73

ฮิราตะ รินะ

26 Voted

0.12 % Wiki 48

Comments

# 74

มัตสึอิ ซากิโกะ

25 Voted

0.12 % Wiki 48

Comments

# 75

โยชิดะ อาการิ

25 Voted

0.12 % Wiki 48

Comments

# 76

นากานิชิ จิโยริ

23 Voted

0.11 % Wiki 48

Comments

# 77

ชิโมโนะ ยูกิ

21 Voted

0.10 % Wiki 48

Comments

# 78

ทาโนะ ยูกะ

20 Voted

0.09 % Wiki 48

Comments

# 79

มุไคจิ มิอง

18 Voted

0.08 % Wiki 48

Comments

# 80

โอกาซาวาระ มายุ

13 Voted

0.06 % Wiki 48

Comments

# 81

ฟุคากาวะ ไมโกะ

13 Voted

0.06 % Wiki 48

Comments

# 82

คาวาโมโตะ ซายะ

12 Voted

0.06 % Wiki 48

Comments

# 83

ซูโต้ ริริกะ

12 Voted

0.06 % Wiki 48

Comments

# 84

โอยะ มาซานะ

11 Voted

0.05 % Wiki 48

Comments

# 85

ฟุรุคาวะ ไอริ

11 Voted

0.05 % Wiki 48

Comments

# 86

คาเนโกะ ชิโอริ

11 Voted

0.05 % Wiki 48

Comments

# 87

โยกิ เคย์ระ

10 Voted

0.05 % Wiki 48

Comments

# 88

ทานิ มาริกะ

10 Voted

0.05 % Wiki 48

Comments

# 89

นาคามุระ มาริโกะ

9 Voted

0.04 % Wiki 48

Comments

# 90

ฟุจิกามิ ไม

9 Voted

0.04 % Wiki 48

Comments

# 91

นาคากาวะ ฮารุกะ

8 Voted

0.04 % Wiki 48

Comments

# 92

มิยาซากิ มิโฮะ

7 Voted

0.03 % Wiki 48

Comments

# 93

โกโดะ ซากิ

7 Voted

0.03 % Wiki 48

Comments

# 94

ยามาดะ นานะ

7 Voted

0.03 % Wiki 48

Comments

# 95

ซาโตะ ซุมิเระ

6 Voted

0.03 % Wiki 48

Comments

# 96

ชิโนซากิ อายานะ

6 Voted

0.03 % Wiki 48

Comments

# 97

โมกิ ชิโนบุ

6 Voted

0.03 % Wiki 48

Comments

# 98

ชิมาดะ ฮารุกะ

5 Voted

0.02 % Wiki 48

Comments

# 99

โอคาดะ คันนะ

5 Voted

0.02 % Wiki 48

Comments

# 100

คิตาฮาระ ริเอะ

4 Voted

0.02 % Wiki 48

Comments
Senkyo48 Statistics
ผลโหวตนี้เป็นผลโหวตจากผู้ชาย คิดเป็น 43.8 % และจากผู้หญิงคิดเป็น 56.2 %
คนที่ขอโค้ดโหวตมากที่สุด ขอโค้ดไปทั้งสิ้น 44 โค้ด ในระยะเวลา 40 วัน (ขอได้ทุก 20 ช.ม)
จำนวนโค้ดโหวตที่แจกออกไปมีทั้งสิ้น 22,744 โค้ด มี 1,328 โค้ดโหวตที่ไม่ได้นำมาใช้
สมาชิก 48G ที่เปิดให้โหวตมีทั้งสิ้น 246 คน มี 113 คน ที่ไม่มีคะแนนโหวต
สัญญาอนุญาตและการนำข้อมูลนำไปใช้ (Data License Agreement)
ข้อมูลการโหวตในเว็บไซต์ อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างอิงที่มาและไม่ใช้เพื่อการค้า ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons BY-NC 3.0
หากต้องการนำไปใช้เพื่อการค้า อ้างถึง ตีพิมพ์ หรือหากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ info@48.in.th


>>> แสดงความคิดเห็นของคุณ