48 Thai General Election 1st - 64th members

สรุปลำดับและผลโหวต โดย 48.in.th


# 1

วาตานาเบะ มายุ

1524 Voted

Wiki 489.31 %
ผลโหวตจากการรวมคะแนนโหวต รวมทั้งสิ้น 42 วัน จำนวน 16,361 โหวต
แสดงความคิดเห็นของคุณ

# 2

คาชิวากิ ยูกิ
1190 VotedWiki 487.27 %

# 3

มัตสึอิ เรนะ
1065 VotedWiki 486.51 %

# 4

มัตสึอิ จูรินะ
995 VotedWiki 486.08 %

# 5

ชิมาซากิ ฮารุกะ
989 VotedWiki 486.04 %

# 6

ทาคาฮาชิ มินามิ
5.63 % VotedWiki 486.01 %

# 7

โอชิมะ ยูโกะ
812 VotedWiki 484.96 %

# 8

อิตาโนะ โทโมมิ
624 VotedWiki 483.81 %

# 9

โยโกยามะ ยุย
450 VotedWiki 482.75 %

# 10

โคจิมะ ฮารุนะ
413 VotedWiki 482.52 %

# 11

ทาชิมะ เมรุ
381 VotedWiki 482.33 %

# 12

มิยาซาวะ ซาเอะ
356 VotedWiki 482.18 %

# 13

ยามาโมโตะ ซายากะ
341 VotedWiki 482.08 %

# 14

โอตะ ไอกะ
319 VotedWiki 481.95 %

# 15

ชิโนดะ มาริโกะ
304 VotedWiki 481.86 %

# 16

มิยาวากิ ซากุระ
304 VotedWiki 481.86 %

# 17

มิเนกิชิ มินามิ
260 VotedWiki 481.59 %

# 18

มุราชิเกะ อันนะ
236 VotedWiki 481.44 %

# 19

ยากามิ คุมิ
219 VotedWiki 481.34 %

# 20

อาคิโมโตะ ซายากะ
212 VotedWiki 481.30 %

# 21

อิริยามะ อันนะ
204 VotedWiki 481.25 %

# 22

ซาชิฮาระ ริโนะ
202 VotedWiki 481.23 %

# 23

โคดามะ ฮารุกะ
191 VotedWiki 481.17 %

# 24

วาตานาเบะ มิยูกิ
187 VotedWiki 481.14 %

# 25

โทโมนากะ มิโอะ
185 VotedWiki 481.13 %

# 26

มัตสึโอกะ นัตสึมิ
153 VotedWiki 480.94 %

# 27

คิโมโตะ คานอน
147 VotedWiki 480.90 %

# 28

คาวาเอย์ รินะ
144 VotedWiki 480.88 %

# 29

ยากุระ ฟูโกะ
129 VotedWiki 480.79 %

# 30

โคจิมะ นัตสึกิ
112 VotedWiki 480.68 %

# 31

ทาคาโจ อากิ
109 VotedWiki 480.67 %

# 32

อิชิดะ ฮารุกะ
105 VotedWiki 480.64 %

# 33

โมริยาสุ มาโดกะ
104 VotedWiki 480.64 %

# 34

ทานากะ นัตสึมิ
98 VotedWiki 480.60 %

# 35

คิซากิ ยูริอะ
91 VotedWiki 480.56 %

# 36

โคโมริ มิกะ
86 VotedWiki 480.53 %

# 37

อานาอิ จิฮิโระ
84 VotedWiki 480.51 %

# 38

ทาคาฮาชิ จูริ
80 VotedWiki 480.49 %

# 39

ฟุรุคาวะ ไอริ
79 VotedWiki 480.48 %

# 40

อากิโยชิ ยูกะ
75 VotedWiki 480.46 %

# 41

ฟุจิเอะ เรย์นะ
74 VotedWiki 480.45 %

# 42

โมโตมุระ อาโออิ
74 VotedWiki 480.45 %

# 43

คาโตะ เรนะ
71 VotedWiki 480.43 %

# 44

มาเอดะ อามิ
68 VotedWiki 480.42 %

# 45

คิโนชิตะ โมโมกะ
68 VotedWiki 480.42 %

# 46

ชิโมโนะ ยูกิ
67 VotedWiki 480.41 %

# 47

อิวาตะ คาเรน
63 VotedWiki 480.39 %

# 48

โอกาซาวาระ มายุ
61 VotedWiki 480.37 %

# 49

โอชิมะ เรียวกะ
58 VotedWiki 480.35 %

# 50

มุโตะ โทมุ
58 VotedWiki 480.35 %

# 51

ซาโตะ อามินะ
57 VotedWiki 480.35 %

# 52

ทาเคอุจิ มิยู
54 VotedWiki 480.33 %

# 53

ยามาอุจิ ซุซุรัน
51 VotedWiki 480.31 %

# 54

โอบะ มินะ
46 VotedWiki 480.28 %

# 55

นากานิชิ จิโยริ
43 VotedWiki 480.26 %

# 56

นากานิชิ ยูกะ
39 VotedWiki 480.24 %

# 57

ยามาดะ มารินะ
37 VotedWiki 480.23 %

# 58

ทาคายานากิ อากาเนะ
36 VotedWiki 480.22 %

# 59

อุเมดะ อายากะ
35 VotedWiki 480.21 %

# 60

โคจิมะ มาโกะ
31 VotedWiki 480.19 %

# 61

ซาโตะ ซุมิเระ
30 % VotedWiki 480.18 %

# 62

โยชิดะ อาการิ
30 VotedWiki 480.18 %

# 63

คาไซ โทโมมิ
26 VotedWiki 480.16 %

# 64

ฮิราตะ รินะ
25 VotedWiki 480.15 %
แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่